Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Our first 72 hours

Meeri Lille 03 April, 2017

Overview of Fanvestory launch in Estonian

 

Fanvestory on innovaatiline platvorm, mis võimaldab fännidel soetada osalus loomevaldkonna teostes ja toodetes. Meie unikaalne ärimudel loob esmakordselt võimaluse panustada loomevaldkonna toodetesse ja saada osa tuludest, mis on seni olnud enamiku huviliste jaoks haardeulatusest väljas. Esimene koostöö Tanel Padariga osutus erakordselt edukaks: müüsime fännidele pakutava osaluse välja poole tunniga ja täna, 3 päeva hiljem, on teos kogunud YouTube'is juba üle 30 000 kuulamise. Kuna tegemist on ambitsioonika ideega, tekitab see loomulikult küsimusi, eriti seetõttu, et tegemist on juriidiliselt keerulise valdkonnaga, mille tulude ja võimaliku "tootluse" täpne ennustamine on jätkuvalt keeruline väljakutse. Osaluse soetamine loomevaldkonna toodetes on ja jääb alati riskantseks.

 

Meie platvormi kaudu vahendatavate toodete kohta käiva statistika kogumine ja avaldamine on komplitseeritud kolmel põhjusel. Esiteks, statistilised andmed on erinevate kanalite vahel fragmenteeritud ja ei ole üheselt võrreldavad (näiteks ei saa YouTube'i ega Spotify "striimile" ühest hinda määrata, kuna see sõltub väga erinevatest teguritest). Teiseks, teose statistilised "tulemused" tehakse avalikuks ja tulud kantakse õiguste omanikele üle erineva intervalliga, reeglina 1-12 korda aastas, kuid sageli pika viitega. Seega ei saa üheselt öelda, kui palju mingi teos konkreetsel perioodil tulu teenis. Kolmandaks, kollektiivsed esindusorganisatsioonid kaitsevad enda liikmete huve ja statistika tehakse kättesaadavaks ainult umbisikuliselt ja suurusjärkude kaupa, et mitte avaldada tundlikku informatsiooni liikmete kohta. Meie näeme kollektiivsetes esindusorganisatsioonides (Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit) häid partnereid, kellega koostöö on olnud igati konstruktiivne ja positiivne: nad on aidanud lahti mõtestada meie uudse ärimudeliga seotud küsimusi ja pakkunud võimalikke lahendusi, et erinevate osapoolte huvid oleksid kaitstud.

 

Oluline on välja tuua, et 7-8 aastat vanad andmed, mis hetkel avalikkusele kättesaadavad on, ei loo tänasest digitaliseerunud muusikatarbimisest täielikku pilti, kuna tulu teenimise allikad on oluliselt muutunud. Enam ei sõltu loo teenimise tulud niivõrd CD-plaatide müügist nagu vanasti, mille asemel on märkimisväärseks saanud digitaalse muusikatarbimise osakaal (ennekõike striimimine), mis võimaldab kuulata salvestatud muusikat tasuta ja legaalselt. 2015. aastal Eestis läbi viidud muusikatarbimise uuring näitas, et inimeste hinnatundlikkus kontserdipiletite suhtes on madal: ainult 9,1% 1544 vastajast leidis, et kontserdipileti hind on kas väga oluline või pigem oluline tegur. Seega on muusikateostest teenitavate tulude ja majanduse vahelised seosed pigem kaudsed.

 

Iga Fanvestory kaudu vahendatava teose või toote juures on sektsioon "Deal”, kus on lühike ülevaade, mida konkreetse teose puhul pakutakse; milline on soetatava osaluse kestvus, ning millistest allikatest tulu tekib. Kuigi autoriõigus kehtib enamikel territooriumitel tänaste seaduste järgi kogu autorite eluea ja lisaks veel 70 aastat, siis kirjastus- ja plaadilepinguid reeglina nii pikalt ei tehta. Nende lepingute puhul on olulised nii ajaline kui ka geograafiline mõõde. Meie esimene pakkumine sisaldas võimalust soetada osalus kümneks aastaks, millele võivad lisanduda täiendavad perioodid, mis sõltuvad läbirääkimistest autoritega. Põhimõtteliselt kehtib autoriõigus küll autori eluea + 70 aastat, aga konkreetse pakkumisega saab tutvuda iga teose juures erald. Vastused mitmetele olulistele lisaküsimustele on välja toodud FAQ lehel ja vastame alati info@fanvestory.com meili kaudu.

 

Fanvestory on avanud uue ja huvitava peatüki loomeettevõtluses, kuid ta on olemuselt iduettevõte. Peame olema valmis ennast muutma ja edasi arenema vastavalt sellele, millist tagasisidet klientidelt saame. Siiski on oluline märgata idee taga peituvat perspektiivi ja ambitsiooni. Fanvestory eksisteerib selleks, et pakkuda loomevaldkonna autoritele ja ettevõtjatele ning teiselt poolt fänvestoritele vastastikku kasulikku koostööd, ning teha seda täiesti uuel ja innovaatilisel moel. Soovin tänada Fanvestory tiimi poolt kõiki kaasamõtlejaid, kellega koos hakkame seda äärmiselt keerukat ja põnevat ülesannet lahendama.